Biyokimya Doktorası - Ahmet Erdi Sözen

Doktora tez çalışması ile ilgili araştırmaların bir kısmını TUBİTAK 2214/a bursu ile gittiği Columbia University, Department of Molecular Medicine, NY, USA'da Prof.Ira Tabas'ın laboratuvarında tamamlayan  AHMET ERDİ SÖZEN  '' INVESTIGATION OF MOLECULAR MECHANISMS RELATED TO HYPERCHOLESTEROLEMIA MEDIATED ENDOPLASMIC RETICULUM STRESS AND AUTOPHAGIC ACTIVITY IN CARDIAC FAILURE'' 
başlıklı doktora tezini Danışmanı Prof.Dr.NESRİN KARTAL ÖZER  ve eş danışmanı Prof.Dr. IRA TABAS denetiminde bitirerek 30 Eylül 2016 tarihinde başarılı bir tez savunma sınavı vererek Biyokimya doktorası ünvanını almıştır.

HIZLI ERİŞİM